วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ฟังก์ชัน NOW ในโปรแกรม Excel

ฟังก์ชัน NOW ฟังก์ชั่นแสดงวันที่ปัจจุบัน หลายคนอาจจะเอาไปใช้ในการบวกลบ วันที่ในข้อมูลย้อนหลังกับข้อมูลปัจจุบันว่าต่างกันกี่วัน

รูปแบบของฟังก์ชัน
NOW()

การทำงาน
จะแสดงวันที่และเวลาปัจจุบัน ซึ่งจะอ้างอิงจากข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์

สำหรับใช้งาน
  • ต้องการนำวันที่ปัจจุบันไปคำนวณเพื่อหาจำนวนวัน
  • ต้องการใช้วันที่ปัจจุบันเพื่อตรวจสอบข้อมูลวันที่ตรงกันหรือแตกต่างกัน
คำถาม
  • กรณีที่เราใช้ now() แล้ว ปิดเครื่องไปตอนเย็น เช้ามาเข้าเอ็กเซลใหม่ เครื่องไม่เปลี่ยนวันที่ให้ เราต้องแก้ไขอย่างไร
    ตอบ: ต้องแก้ไขโดยเปลี่ยนวันที่ให้เป็นปัจจุบัน อาจจะต้องหาสาเหตุว่าทำไมเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่อัพเดตวันที่ อาจจะเป็นที่ถ่านเมนบอร์ดหมดต้องเปลี่ยนใหม่ หรือวันที่ไม่ยอมอัพเดตต้องเข้าไปตั้งค่าที่ Windows เพื่อให้อัพเดตวันที่ปัจจุบันผ่านอินเทอร์เน็ต หรือเครื่องเซิฟเวอร์ของบริษัทไม่อัพเดตวันที่ปัจจุบันจึงต้องแก้ที่ฝ่ายไอที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น