วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สาเหตุที่ phpMyAdmin ไม่แสดงรายการตาราง(Table) ที่เราได้ Import มา

ถ้าใครใช้ phpMyAdmin แล้วเจอ "No tables found in database" ทั้งๆที่เราได้ Import ตารางข้อมูลเข้ามาแล้ว มันควรที่จะแสดงรายการตาราง(Table) ให้เราได้เห็น แต่กลายเป็นว่าเรามองไม่เห็นตาราง แต่ถ้าเราใช้คำสั่ง SHOW TABLES คิวรี่ในดาต้าเบสปัจจุบันที่เรากำหนดเราจะมองเห็นรายชื่อตารางที่เราได้ Import ข้อมูลมา แต่มันไม่ปกติ


วิธีแก้ไข
  1. ให้ใช้คำสั่ง SHOW TABLE STATUS FROM `database`; ในส่วนของ `database` ให้ใส่ชื่อ Database Name เราลงไปเพื่อเช็คว่าเกิดอะไรผิดพลาดหรือเปล่า 
  2. เมื่อเราใช้คำสั่งนี้แล้ว อาจจะมีข้อความแจ้งขึ้นมาว่า ERROR 1143 (42000): SELECT command denied to user ''@'localhost' for column `column` in table `table` 
  3. นั้นแปลว่าคุณได้กำหนด User ในการเข้าของบาง Table หรือ View Table จึงทำให้ phpMyAdmin ใน Database ของคุณมีปัญหาไม่ยอมแสดงรายการตาราง(Table) เพราะชื่อ User ที่กำหนดก่อน Import ตารางข้อมูลนั้นไม่ตรงกับ User ที่ดูแล Database ปัจจุบันนี้อยู่
  4. ต้องแก้ไขในส่วนของกาเข้าใช้ตารางนั้นๆก่อนเพื่อให้ User มีชื่อเหมือนกันหรือแก้ไขให้ใครเข้าก็ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น