วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สาเหตุที่เวลาเชื่อมต่อ Wireless แล้วแต่ไม่ได้รับ IP Address ที่ถูกต้อง

การเชื่อมต่อ Network บางครั้งที่มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ ส่วนใหญ่จะเป็นที่การตั้งค่าของเครื่องคอมพิวเตอร์เรานั้นเอง มาดูสาเหตุที่เวลาเชื่อมต่อ Wireless แล้วแต่ไม่ได้รับ IP Address ที่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถใช้งาน Internet และ Network ได้


สาเหตุที่เกิดปัญหา

สาเหตุ : Wireless Adapter เครื่องคอมพิวเตอร์เรามีการตั้งค่า Fix IP Address (เลือก Use the following IP address ไว้แล้วไปตั้งเลข IP Address แบบ Fix) ทำให้เกิด
  • IP Address ไม่ได้อยู่ใน Network เดียวกัน
  • IP Address ชนกัน
  • IP Address ที่ Fix ไว้ไม่ตรงกับที่ทางเจ้าของ Network ได้แจก IP Address มาให้
วิธีแก้ : ตั้งค่า Wireless Adapter ให้เป็นแบบรับ IP Address Auto (เลือก Obtain an IP address automatically) หรือ Fix IP Address ให้ถูกต้อง

สาเหตุ : LAN Adapter เครื่องคอมพิวเตอร์เรามีการตั้งค่า  Fix IP Address (เลือก Use the following IP Address ไว้แล้วไปตั้งเลข IP Address แบบ Fix) ทำให้เกิด IP Address ไปชนกันหรือตั้งค่าไม่ถูกต้อง อาจจะเป็นเพราะ
  • ทางเจ้าของ Network แจก IP Address แบบ Fix IP Address ตาม MAC Address แล้วไปตรงกับ LAN Adapter ที่ตั้งค่าไว้เหมือนกันทำให้ การตั้งค่า IP Address ในเครื่องคอมพิวเตอร์ชนกันเอง
วิธีแก้ :ตั้งค่า LAN Adapter ให้เป็นแบบรับ IP Address Auto (เลือก Obtain an IP address automatically) หรือ Fix IP Address เป็น IP Address อื่นที่ไม่ไปชนกับ IP Address ของ Wireless Adapter

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น